Ladder Canyon California (slot canyon)

Start: vanuit Mecca over de I10. afslag 168 in zuidelijke richting. Dit is de Box Canyon Road. Na 15 mile afslaan de Painted Canyon Road in. Deze blijven volgen langs boven getoonde foto's tot aan het einde waar je parkeert.

Vervoer: AWD of bij goed weer Auto dirt.

Hike: bij de splitsing het pad rechts nemen het ravijn in. Volg dit pad circa 0.6 km (15min) totdat je rechts een hoop losse keien ziet. Daar tussen moet je een weg banen naar de canyon die hoger gelegen is. Daarvoor is er, als het goed is, een ladder. Vandaar de naam van deze canyon. Trapsgewijs kun je steeds wat hoger in de diverse delen van deze mooie slot canyon geraken.

Je zult dezelfde weg terug moeten nemen. En als je goed kijkt kan je nog een slotdeel vinden dat wij de naar Bottle Canyon gegeven hebben omdat er ontzettend veel lege plastic flesjes liggen (lagen)

Tijdsduur: Al gelang je de tweede canyon vind. minimaal 1 uur excl. aan en afvoertijd.