Bonita Canyon

Start: Via HW 24 16 Mile west Hanksville of 37 Mile oost van Torrey. De officiële naam van deze dirt road is Coalmine Road. Ga tussen MM 105/106 rechts, komend vanuit Hanksville, de 6650 East in. Deze dirt road is goed berijdbaar bij droge omstandigheden.

Vervoer: auto dirt.

Hike: Na 1.8 Mile parkeer de auto en ga rechts de wash in en geniet van een meer dan geweldige Bonita canyon.  Na 8.4 Mile, dit is dus 6.6 Mile verder, stop je weer en gaat wederom rechts de wash in en ook daar een hele mooie Bonita 2.0 Canyon. Deze is minder diep uitgesleten, heeft geen potholes maar wel 2 zijtakken die verkend kunnen gaan worden. Deze dirt road kan nog verder verkent worden, zo gaat de 0911 op gegeven moment rechts af naar een overlook. De 1013 kun je zelfs tot voorbij Goblin Valley volgen maar ik heb dit deel niet gedaan en weet niet hoe de toestand van de weg verder is.

Tijdsduur: Bonita 1/2 tot 1 uur, al naar gelang de potholes al dan niet met water gevuld zijn. Voor Bonita 2.0 ongeveer 1/2 uur. 

Conclusie: Wij hebben dit op een dag gedaan samen met de Hickman Bridge in Capitol Reef. Pracht dag. Nb, de natuurlijke brug, Hickman Bridge, moet op je programma staan. Niet alleen voor de Arch maar ook voor de omgeving en nog een natuurlijke brug die door vele mensen over het hoofd gezien wordt. Deze brug ligt circa 300 voordat je bij de Arch bent.